หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้มโป่ง
อักษรล้านนา
ต้฿มฯโป่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้มโป่ง]
ความหมาย

ก.อาการที่เอาสิ่งของ เช่นไข่ไก่ หน่อไม้ เป็นต้น ไปแช่ในน้ำพุร้อนเพื่อต้มให้สุก. เรียกหน่อไม้ที่ทำให้สุกด้วยวิธีนี้ว่า หน่อต้มโป่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้มโป่ง (ต้฿มฯโป่฿งฯ)