หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้มเหล้าเถื่อน
อักษรล้านนา
ต้฿มฯเหั้ลฯาเถิ่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ต้มเหล้าเถื่อน]
ความหมาย

ก.ต้มสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ต้องต้มในป่าหรือตามหัวไร่ปลายนา ไม่มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้มเหล้าเถื่อน (ต้฿มฯเหั้ลฯาเถิ่อฯร)