หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้มเผด
อักษรล้านนา
ต้฿มฯเผตฯ,ต้฿มฯเระฯบตฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้มเผต,ต้มเปรต]
ความหมาย

ก.ต้มเปรต - การต้มที่ใช้สัตว์ยังมีชีวิตโยนลงในน้ำแกงกำลังเดือดพล่าน เช่น ต้มเปรตปลาไหล เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้มเผด (ต้฿มฯเผตฯ,ต้฿มฯเระฯบตฯ)