หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้ม
อักษรล้านนา
ต้฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้ม]
ความหมาย

ก๑.ทำให้ของเหลวในภาชนะร้อนเดือดหรือสุก เช่น ต้มข้าว ก๒.หลอกลวง,ล่อให้ตายใจ ว.ที่ต้มแล้ว เช่น น้ำต้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้ม (ต้฿มฯ)