หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นไม้ไฮ
อักษรล้านนา
ต้฿นฯไม้ไฮ
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้ไฮ]
ความหมาย

น.ต้นไทร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นไม้ไฮ (ต้฿นฯไม้ไฮ)