หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นไม้แพ่ง
อักษรล้านนา
ต้฿นฯไม้แภ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้แภ่ง]
ความหมาย

น.ต้นสะแก - ไม้ต้น ต้นที่ยังเล็กกิ่งจะมีหนาม ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อหางกระรอก เนื้อไม้นิยมใช้ทำฟืน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นไม้แพ่ง (ต้฿นฯไม้แภ่งฯ)