หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นไม้แงะ
อักษรล้านนา
ต้฿นฯไม้แงะ
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้แงะ]
ความหมาย

น.ต้นเต็ง - ไม้ต้น ไม้วงศ์เดียวกับไม้ยาง ไม้รัง เป็นไม้เนื้อแข็งนิยมใช้ในการก่อสร้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นไม้แงะ (ต้฿นฯไม้แงะ)