หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้นไม้เปา
อักษรล้านนา
ต้฿นฯไม้เพัา
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้เพา]
ความหมาย

น.ต้นรัง - ไม้ต้นผลัดใบขนาดใหญ่ ใบใหญ่โคนใบหยักเว้าเป็นรูปหัวใจ ดอกสีขาวเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เนื้อไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นไม้เปา (ต้฿นฯไม้เพัา)