หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้นไม้สำสา
อักษรล้านนา
ต้฿นฯไม้สำสา
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้สำสา]
ความหมาย

น.ต้นฉำฉา/ต้นจามจุรี/ต้นก้ามปู - ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีกิ่งก้านสาขามาก ใบขนาดเล็ก ดอกสีชมพู ผลเป็นฝักมีเนื้อสีชมพู รสหวาน สัตว์เคี้ยวเอื้องเช่น วัว ควาย นิยมกิน มีเมล็ดเล็กๆจำนวนมากแข็ง คั่วให้สุกกินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นไม้สำสา (ต้฿นฯไม้สำสา)