หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นไม้สั๋ก
อักษรล้านนา
ต้฿นฯไม้สักฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้สัก]
ความหมาย

น.ต้นสัก - ไม้ต้น ลำต้นเปลาตรง ใบรูปไข่ผิวใบมีขนสาก ดอกขนาดเล็กสีขาวนวล เนื้อไม้แข็ง คงทน เหมาะสำหรับสร้างบ้านและทำเครื่องใช้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นไม้สั๋ก (ต้฿นฯไม้สักฯ)