หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้นไม้ลุง
อักษรล้านนา
ต้฿นฯไม้ลุง
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้ลุง]
ความหมาย

น.ต้นนิโครธ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นไม้ลุง (ต้฿นฯไม้ลุง)