หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นไม้ฝาง
อักษรล้านนา
ต้฿นฯไม้ฝางฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้ฝาง]
ความหมาย

น.ต้นฝาง - ไม้ต้นขนาดเล็ก ลำต้นและกิ่งมีหนามแข็ง ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองตรงปลายกิ่ง ฝักแบน แก่นไม้มีสีชมพูอมส้มถึงแดง ใช้ทำยาและย้อมผ้าได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นไม้ฝาง (ต้฿นฯไม้ฝางฯ)