หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นไม้ป๋วย
อักษรล้านนา
ต้฿นฯไม่ปวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้ปวย]
ความหมาย

น.ต้นตะแบก - ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผิวเปลือกเรียบแตกล่อนเป็นสะเก็ด ดอกสีม่วง มีหลายชนิด บางชนิดใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นไม้ป๋วย (ต้฿นฯไม่ปวฯยฯ)