หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นไม้ตุ้ม
อักษรล้านนา
ต้฿นฯไม้ตุ้ม
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้ตุ้ม]
ความหมาย

น.ต้นตะกูยักษ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นไม้ตุ้ม (ต้฿นฯไม้ตุ้ม)