หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นไม้ดู่
อักษรล้านนา
ต้฿นฯไม้ดู่
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้ดู่]
ความหมาย

น.ต้นประดู่ - ไม้ต้นขนาดใหญ่ เปลือกต้นสีเทาแตกเป็นร่องตื้นๆตามยาว กิ่งทอดย้อยต่ำลง ฝักเป็นผลกลมแบน เนื้อไม้นิยมนำมาทำเครื่องเรือน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นไม้ดู่ (ต้฿นฯไม้ดู่)