หน้าหลัก
ต้นเสี้ยวดอกแดง
ต้นเสี้ยวดอกแดง
ต้฿นฯส้ยฯวดอฯกแดงฯ
[ต้นเสี้ยวดอกแดง]

น.ต้นชงโค ไม้พุ่มกึ่งยืนต้น ดอกสีม่วงแดง ออกเดี่ยวๆ ตามง่ามใบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นเสี้ยวดอกแดง (ต้฿นฯส้ยฯวดอฯกแดงฯ)