หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นเผิ้ง
อักษรล้านนา
ต้฿นฯเผิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้นเผิ้ง]
ความหมาย

น.ต้นผึ้ง - เครื่องสักการะ โครงทำด้วยไม้หรือต้นกล้วยประดับด้วยเทียน และดอกไม้ที่ทำจากขี้ผึ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นเผิ้ง (ต้฿นฯเผิ้งฯ)