หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นเตียน
อักษรล้านนา
ต้฿นฯทยฯร
เทียบอักษรไทย
[ต้นเทียน]
ความหมาย

น.ชุดของเทียนขี้ผึ้ง ตกแต่งบนพานยกสูง หรือภาชนะอย่างอื่น ใช้เป็นเครื่องสักการะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นเตียน (ต้฿นฯทยฯร)