หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นเงิน
อักษรล้านนา
ต้฿นฯเงินฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้นเงิน]
ความหมาย

น.เครื่องไทยทาน ที่ใช้ธนบัตรเป็นหลัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นเงิน (ต้฿นฯเงินฯ)