หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้นส้มสุ๋ก
อักษรล้านนา
ต้฿นฯส้฿มฯสุก
เทียบอักษรไทย
[ต้นไม้ส้มสุก]
ความหมาย

น.ต้นดอกโศก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นส้มสุก (ต้฿นฯส้฿มฯสุก)