หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นมูกมันหลวง
อักษรล้านนา
ต้฿นฯมูกมันฯหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[ต้นมูกมันหลวง]
ความหมาย

น.ต้นโมกหลวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นมูกมันหลวง (ต้฿นฯมูกมันฯหลฯวฯง)