หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้นปู๋น
อักษรล้านนา
ต้฿นฯปูร
เทียบอักษรไทย
[ต้นปูน]
ความหมาย

น.เต้าปูน - ที่ใส่ปูนกินหมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นปู๋น (ต้฿นฯปูร)