หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้นดิ๋กเดียม
อักษรล้านนา
ต้฿นฯดิกฯดยฯม
เทียบอักษรไทย
[ต้นดิกเดียม]
ความหมาย

น.ต้นกะเบียน - เมื่อถูกเกาที่ลำต้น กิ่งและใบจะสั่นเหมือนถูกเขย่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นดิ๋กเดียม (ต้฿นฯดิกฯดยฯม)