หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต้นดอก
อักษรล้านนา
ต้฿นฯดอฯก
เทียบอักษรไทย
[ต้นดอก]
ความหมาย

น๑.ต้นพืชประเภทดอก น๒. พุ่มดอกใช้ไม้หรือต้นกล้วยเป็นโครงประดับด้วยใบเล็บครุฑและดอกต่างๆ ใช้เป็นเครื่องสักการะถวายพระสงฆ์ในเทศกาล หรือมอบให้แก่ผู้ที่ตนเคารพนับถือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นดอก (ต้฿นฯดอฯก)