หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้นกว๋าว
อักษรล้านนา
ต้฿นฯกวฯาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้นกวาว]
ความหมาย

ก.ต้นทองกวาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้นกว๋าว (ต้฿นฯกวฯาวฯ)