หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้น
อักษรล้านนา
ต้฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้น]
ความหมาย

น.คำรวมที่ใช้เรียกพืชที่มีลักษณะเป็นลำต้น เช่น ต้นลำไย, เครื่องไทยทาน เช่น ต้นเงิน ล.ลักษณะนามใช้เรียกพืช ทุกชนิดเช่น ลำไย ๕ ต้น ว.แรก,เริ่ม,เหตุเดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้น (ต้฿นฯ)