หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้งย่ง
อักษรล้านนา
ทฯท่฿งฯย่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ท่งย่ง]
ความหมาย

ก.ผลุดขึ้น,กระดกขึ้น - อาการที่ของใหญ่โผล่ผลุดขึ้นในทันทีทันใด เช่นโกมลอย เริ่มลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า; โต้งโย่ง ก็ว่า. ถ้าของขนาดเล็กใช้ ต้องย่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้งย่ง (ทฯท่฿งฯย่฿งฯ)