หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่ำใต้
อักษรล้านนา
ตําไต้
เทียบอักษรไทย
[ต่ำใต้]
ความหมาย

น.โลกมนุษย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำใต้ (ตําไต้)