หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่ำแน้
อักษรล้านนา
ตําแน้
เทียบอักษรไทย
[ต่ำแน้]
ความหมาย

น.เนื้อทราย - กวาง ชนิดหนึ่งตัวขนาดปานกลาง ขนสีน้ำตาล ลำตัวมีจุดขาวจางๆอยู่ทั่วไป; ต๋ำแน้, ตะแม้,ทะลาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำแน้ (ตําแน้)