หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่ำเลิง
อักษรล้านนา
ตําเลิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่ำเลิง]
ความหมาย

คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยคมีความหมายว่า ขณะนี้,ได้ยินมา, เป็นที่รู้กันว่า,เป็นธรรมดา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำเลิง (ตําเลิงฯ)