หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่ำเนิน
อักษรล้านนา
ตําเนิ
เทียบอักษรไทย
[ต่ำเนิน]
ความหมาย

น.ดำเนิน; ต๋ำเนิน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำเนิน (ตําเนิ)