หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่ำเกิ่ง
อักษรล้านนา
ตําเกิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่ำเกิ่ง]
ความหมาย

ว.วัยพอสมควร เช่น ไม่เป็นสาวน้อยหรือสาวแก่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำเกิ่ง (ตําเกิ่งฯ)