หน้าหลัก
ต่ำฮายา
ตํารา£า
[ต่ำราอฺยฺา]

น.ตำราบอก ชื่อวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดถึงวิธีปรุงยา; ต๋ำฮายา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำฮายา (ตํารา£า)