หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่ำหลั๋ด
อักษรล้านนา
ตํารัสฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่ำรัส]
ความหมาย

ก.ดำรัส,ตรัส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำหลั๋ด (ตํารัสฯฯ)