หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่ำลง
อักษรล้านนา
ตําร฿ง์คฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่ำลง]
ความหมาย

น.ธำมรงค์,แหวน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำลง (ตําร฿ง์คฯ)