หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่ำยอบ
อักษรล้านนา
ตํายอฯบฯฯ,ตํายอฯบ
เทียบอักษรไทย
[ต่ำยอบ]
ความหมาย

ว.ตกต่ำ,ต่ำทราม,ไม่เจริญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำยอบ (ตํายอฯบฯฯ,ตํายอฯบ)