หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่ำม็อกก๊อก
อักษรล้านนา
ตํามัอฯกคัอฯก
เทียบอักษรไทย
[ต่ำม็อกค็อก]
ความหมาย

ว.เตี้ยตะแหมะแขะ; ต่ำแอ๊ดแต๊ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำม็อกก๊อก (ตํามัอฯกคัอฯก)