หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่ำนวาย
อักษรล้านนา
ตํานวฯา
เทียบอักษรไทย
[ต่ำนวาย]
ความหมาย

ก.ทำนาย,พยากรณ์; ต๋ำนวาย,ตวาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำนวาย (ตํานวฯา)