หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่ำตุ้ย
อักษรล้านนา
ตําตุ้
เทียบอักษรไทย
[ต่ำตุ้ย]
ความหมาย

ว.อ้วนเตี้ย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำตุ้ย (ตําตุ้)