หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่ำค้อยน้อยใจ๋
อักษรล้านนา
ตําค้ลฯอฯยฯน้อฯยฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ต่ำคล้อยน้อยใจ]
ความหมาย

ก.รู้สึกเสียใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำค้อยน้อยใจ๋ (ตําค้ลฯอฯยฯน้อฯยฯไจ)