หน้าหลัก
ต่ำค้อยน้อยใจ๋
ตําค้ลฯอฯยฯน้อฯยฯไจ
[ต่ำคล้อยน้อยใจ]

ก.รู้สึกเสียใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำค้อยน้อยใจ๋ (ตําค้ลฯอฯยฯน้อฯยฯไจ)