หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่ำก๋าง
อักษรล้านนา
ตํากลฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่ำกลาง]
ความหมาย

น.ท่ามกลาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำก๋าง (ตํากลฯางฯ)