หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่ำ
อักษรล้านนา
ตํา
เทียบอักษรไทย
[ต่ำ]
ความหมาย

น.จั่นหับ -กรงดักสัตว์ขนาดเล็ก ด้านหน้ามีประตูเลื่อนขึ้นลงเพื่อเปิดปิด ด้วยกลไกง่ายๆ ภายในกรงมีอุปกรณ์ใส่ เหยื่อล่อ; กะต้ำ,ขะต้ำ ก็ว่า ว.ต่ำ,เตี้ย, ไม่สูง; แต่ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำ (ตํา)