หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่างแอว
อักษรล้านนา
ต่างฯแอวฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่างแอว]
ความหมาย

น.กระเดียดที่สะเอว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่างแอว (ต่างฯแอวฯ)