หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่างแก้ว
อักษรล้านนา
ต่างฯแก้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่างแก้ว]
ความหมาย

น.ตุ้มหูที่ทำด้วยอัญมณี ว.มีแก้วมณีประดับ เช่น แหวน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่างแก้ว (ต่างฯแก้วฯ)