หน้าหลัก
ต่างเหมี้ยง
ต่างฯห้มฯง
[ต่างเหมี้ยง]

น.กระทอ ที่ใช้บรรจุเมี่ยง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่างเหมี้ยง (ต่างฯห้มฯง)