หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่างเหมี้ยง
อักษรล้านนา
ต่างฯห้มฯง
เทียบอักษรไทย
[ต่างเหมี้ยง]
ความหมาย

น.กระทอ ที่ใช้บรรจุเมี่ยง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่างเหมี้ยง (ต่างฯห้มฯง)