หน้าหลัก
ต่างอ๋ก
ต่างฯอ฿กฯ
[ต่างอก]

ก.วางบนอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่างอ๋ก (ต่างฯอ฿กฯ)