หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่างหู
อักษรล้านนา
ต่างฯหู
เทียบอักษรไทย
[ต่างหู]
ความหมาย

น.จี้หู,เครื่องประดับหู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่างหู (ต่างฯหู)