หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่างสาน
อักษรล้านนา
ต่างฯสานฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่างสาน]
ความหมาย

ก.ใช้อาคมรักษาโรคเนื้องอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่างสาน (ต่างฯสานฯ)