หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่างยอดธาตุ
อักษรล้านนา
ต่างฯยอฯดธาฯตฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่างยอดธาตุ
ความหมาย

ก.ยกฉัตรยอดเจดีย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่างยอดธาตุ (ต่างฯยอฯดธาฯตฯ)