หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ต่าง
อักษรล้านนา
ต่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่าง]
ความหมาย

น๑.สัตว์พาหนะที่ทำหน้าที่ใช้แรงงานในการบรรทุกและขนย้ายแทน แรงคน เช่นม้าต่าง น๒.กะทอ-ภาชนะ จักสานที่ใช้บรรทุกเพื่อการขนย้ายด้วยสัตว์ มักใช้เป็นคู่หรือสองข้าง โดยมีคาน พาดไว้บนหลังสัตว์พาหนะหรือสัตว์ต่าง ให้ห้อยลงมาทั้งสองข้าง น๓.ตุ้มหู ก.บรรทุก เช่น ต่างหลัง - บรรทุกไว้บนหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่าง (ต่างฯ)